Gymnastiek

Bewegen is gezond!

Alle informatie over onze gymlessen.

Twee maal per week bewegingsonderwijs voor alle leerlingen.

De lessen bewegingsonderwijs worden één keer in de week verzorgd door vakleerkracht Olof Straatman en één keer in de week door de eigen leerkracht.

Meester Olof is naast het geven van bewegingsonderwijs, expert op het gebied van ‘Rots en Water’.

‘Rots en Water’ is een programma, dat zich in eerste instantie richt op het vergroten van sociale vaardigheden, zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen. De kinderen leren op een goede manier voor zichzelf op te komen en weerbaar te worden. Weerbaar zijn werkt preventief. De kans is groot dat pesten, intimidatie, misbruik en geweld stopt als je op de juiste manier reageert op een situatie. Kijk voor meer informatie over dit programma op www.rotsenwater.nl.

Aan dit programma wordt aandacht besteed tijdens de lessen bewegingsonderwijs.

Groep Locatie Leerkracht Frequentie Waar
1/2 Groeneweg Leerkracht 1 x p/w Speelzaal
1/2 Groeneweg Olof 1 x p/w Speelzaal
3 t/m 8 Groeneweg Leerkracht 1 x p/w Gymzaal basisschool De Rank
3 t/m 8 Groeneweg Olof 1 x p/w Gymzaal basisschool de Rank
1/2 Centrum Leerkracht 1 x p/w Speelzaal
1/2 Centrum Olof 1 x p/w Gymzaal
3 t/m 8 Centrum Leerkracht 1 x p/w Gymzaal
3 t/m 8 Centrum Olof 1 x p/w Gymzaal