Ouderbijdrage

Jaarlijkse bijdrage

Als school vragen we van alle ouders een jaarlijkse financiële bijdrage voor extra activiteiten.

De ouderbijdrage wordt ieder jaar vastgesteld in de ledenvergadering van de Ouderraad en is bedoeld voor extra activiteiten zoals het schoolreisje, schoolkamp, excursies en het Sinterklaasfeest.

In onderstaand overzicht kunt u zien hoe de ouderbijdrage is samengesteld en welke bijdrage voor uw kind geldt.

Ouderbijdrage 2016/2017

Groep Schoolfonds Schoolreis Excursie Totaal
1 en 2 € 25,- € 19,- - € 44,-
3, 4, 5 en 6 € 29,- € 27,- - € 56,-
€ 29,- - € 19,- € 48,-
8 € 29,- € 27,- € 19,- € 75,-

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u per e-mail, voor ieder kind een factuur voor de bijdrage. Wanneer het voor u niet mogelijk is het bedrag in één keer over te maken, kunt u in meerdere termijnen (maximaal vier) betalen. U dient dan bij betaling te vermelden dat het een gedeeltelijke betaling betreft.