Intern begeleiders

Elke leerling verdient zorg!

Op deze pagina vindt u informatie over de rol van de intern begeleiders.

Het werken in activiteiten zorgt ervoor dat alle leerlingen hun eigen vaardigheden in kunnen zetten. Toch zijn er leerlingen die meer tijd en inzet van de leerkracht nodig hebben. Op de Julianaschool hebben wij een duidelijke visie over hoe deze extra aandacht ingezet moet worden. Het competentiegevoel gaat boven alles. Dit betekent dat een kind zich waardevol en nuttig moet voelen. Hulp gebeurt dus bijna altijd in de groep in plaats van in een aparte ruimte in de school.

Leerkrachten zijn verantwoordelijk voor alle kinderen uit hun groep. Wanneer blijkt dat een kind extra zorg nodig heeft, wordt dit met de ouders en de intern begeleider besproken. Intern begeleiders denken mee over de juiste zorgbegeleiding, coachen de leerkrachten hierin en kunnen aanwezig zijn bij het bespreken van het zorgplan met ouders. Waar nodig communiceren zij ook met externe instanties.

De Julianaschool beschikt over twee intern begeleiders: Bianca Oterdoom en Rianne Kramer.

De leerkrachten worden regelmatig geschoold. Naast het waarborgen van de zorg, dragen de intern begeleiders ook bij aan het waarborgen van nieuwe ontwikkelingen op pedagogisch en didactisch gebied.

Bianca is op vrijdag en Rianne op donderdag en vrijdag werkzaam als intern begeleider. Zij zijn aan de volgende groepen gekoppeld:

Locatie centrum:

Groep: Intern begeleider:
1-2 rood Bianca
1-2 oranje Rianne
1-2 geel Rianne
3 Bianca
Rianne
4-5 Rianne
Rianne
6 Rianne
Bianca
Rianne/Bianca

Locatie Groeneweg:

Groep: Intern begeleider:
1-2 Rianne
3-4 Bianca
5-6 Bianca
7-8 Rianne/Bianca