Medezeggenschapsraad (MR)

Samen werkt het!

Ouders en teamleden denken en praten mee over schoolzaken.

In de medezeggenschapsraad (MR) praten ouders en teamleden gezamenlijk over allerlei onderwerpen die met de Julianaschool en het onderwijs te maken hebben.

Voor heel wat belangrijke beslissingen, bijvoorbeeld het schoolplan, de formatie, belangrijke wijzigingen in de school, moeten directie en bestuur eerst de MR raadplegen. Dit is wettelijk geregeld. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR het recht op informatie, het recht om te adviseren of is instem­ming van de MR vereist.

Om standpunt, instemming en advies goed te kunnen bepalen heeft de MR regelmatig overleg met de directeur van de school. Daarnaast informeert de directeur de MR, zodat de raad een eigen oordeel kan vormen en eventueel suggesties voor verbeteringen kan doen.

De MR vergadert gemiddeld zes keer per schooljaar. De data staan vermeld in de kalender. De vergaderingen zijn openbaar, dus als u interesse heeft, kunt u deze bijwonen.

Oudergeleding locatie Centrum:

  • Loes Slippens (voorzitter)

Oudergeleding locatie Groeneweg:

  • Saskia Wolfis
  • Dolce Mulders (voorzitter)

Personeelsgeleding:

  • Marjolein ten Cate
  • Jo-Nele Blokzijl-Teerink
  • Marieke Ploeger
  • Leny Hoogteijling
  • Neomi Vermeulen

Contact

Als u belangstelling heeft voor het werk van de MR, bepaalde onderwerpen wilt aandragen of een vergadering wilt bijwonen, dan kunt u per email contact opnemen met de secretaris, obsjulianaschoolmr@gmail.com 
       
Tijdens het schooljaar 2017-2018 vergadert de MR op de volgende data:

Maandag 2 oktober 2017
Dinsdg 14 november 2017
Woensdag 10 januari 2018
Maandag 19 februari 2018
Dinsdag 10 april 2018
Woensdag 23 mei 2018
Donderdag 28 juni 2018
Alle vergaderingen worden gehouden op locatie Centrum en beginnen om 20.00 uur.

Hieronder kunt u notulen van de afgelopen jaren inkijken.

donderdag 30 juni 2016 notulen van deze vergadering
woensdag 11 mei 2016 20.00 uur Groeneweg notulen van deze vergadering
donderdag 30 juni 2016 20.00 uur Centrum
Evaluatie continurooster 2015/2016

Tijdens het schooljaar 2016-2017 vergadert de MR op de volgende data, tijd en locaties:

Woensdag 14 september 2016, Centrum, notulen
Woensdag 26 oktober 2016, Groeneweg, notulen
Maandag 12 december 2016, Centrum, notulen
Woensdag 8 februari 2017, Groeneweg, notulen
Dinsdag 21 maart 2017, Centrum, notulen
Maandag 15 mei 2017, Groeneweg
Dinsdag 27 juni 2017, Centrum, notulen