Algemene info

Gymnastiek

Twee maal per week bewegingsonderwijs voor alle leerlingen.

De lessen bewegingsonderwijs worden één keer in de week verzorgd door vakleerkracht Olof Straatman en één keer in de week door de eigen leerkracht.

Dinsdag

Leerkracht lessen

Woensdag

Lessen Olof

donderdag

Leerkracht lessen

Vrijdag

Lessen Olof

Geel

4-5 Gijs / Rojanne

4-5 Gijs / Rojanne

Geel

Oranje

5 Danielle / Sasja

5 Danielle / Sasja

Oranje

Rood

6 Gijs / Thomas

6 Gijs / Thomas

Rood

3 Annika/Sabine

6-7 Lonneke / Marjolein

6-7 Lonneke / Marjolein

3 Annika/Sabine

3 Francisca / Tessa / Rianne

7 Neomi / Nathalie

7 Neomi / Nathalie

3 Francisca / Tessa / Rianne

4 Bianca / Lucia

8 Marjolein / Thomas

8 Marjolein / Thomas

4 Bianca / Lucia

 

8 Paul / Melissa

8 Paul / Melissa

 
 

"Ten behoeve van het meten van de motorische voortgang van de leerlingen wordt gebruik gemaakt van een leerlingvolgsysteem.Dit leerlingvolgsysteem maakt gebruik van de gym-app. De registratie gebeurt alleen op de voornaam van de leerling en per klas. De gegevens worden in de cloud bewaard zodat er plaatsonafhankelijk mee gewerkt kan worden door de leerkracht. Alleen de gegevens van de motorische test worden geanonimiseerd gedeeld met Sportservice Schagen. Zodra de gegevens niet meer noodzakelijk zijn worden deze vernietigd. Het gebruik van deze app wordt als noodzakelijk beschouwd en maakt onderdeel uit van de onderwijsovereenkomst."