Algemene info

Bewegingsonderwijs

Het bewegingsonderwijs zit in op de Julianaschool letterlijk en figuurlijk in de school. We hebben een eigen gym- en kleuterspeelzaal in de school en de missie/visie van het bewegingsonderwijs en de manier van lesgeven sluit aan bij de visie van het Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Dit betekent dat er gewerkt wordt in kleine groepjes, met een grote mate van zelfstandigheid. De kinderen worden zoveel mogelijk uitgedaagd op hun eigen niveau. Zodat iedereen op zijn eigen manier/tempo kan ontwikkelen. In de lessen vervullen de kinderen ook verschillende rollen. Ze werken samen, spelen samen, ze houden het spel/ oefening zelf opgang, zijn deelnemer, scheidsrechter, hulpverlener enz. In de les wordt ook een beroep gedaan op de sociale vaardigheden (zelfsturing/reflectie/redeneren en problemen oplossen) van de kinderen om met elkaar de oefeningen goed te laten verlopen. Binnen de mogelijkheden van de lessen/doelen van het bewegingsonderwijs probeert de vakdocent zo veel mogelijk aan te sluiten bij de thema’s die er binnen de school actueel zijn. Goed bewegingsonderwijs wordt niet alleen in de zaal gegeven, maar ook op het schoolplein en in de klas. De vakdocent probeert zijn kennis in te zetten om de leerlingen op het schoolplein en in de klas goed en voldoende te laten bewegen door middel van uitdagende materialen/spelen op het schoolplein, energizers en bewegend leren in de klas.

De lessen bewegingsonderwijs worden één keer in de week verzorgd door vakleerkracht Olof Straatman en één keer in de week door de eigen leerkracht.

 

Dinsdag

Leerkracht lessen

Woensdag

Lessen Olof

donderdag

Leerkracht lessen

Vrijdag

Lessen Olof

Geel

5 Gijs

5 Gijs

Geel

Oranje

5/6 Danielle / Bianca

5/6 Danielle / Bianca

Oranje

Rood

6 Lonneke

6 Lonneke

Rood

2/3 Francisca / Rojanne

7 Marjolein / Melissa

7 Marjolein / Melissa

2/3 Francisca / Rojanne

3 Annika

8 Neomi / Nathalie

8 Neomi / Nathalie

3 Annika

 

4 Suzanne / Lucia / Sabine

8 Paul

8 Paul

4 Suzanne / Lucia / Sabine

4 Thomas

 

 

4 Thomas
 

 "Ten behoeve van het meten van de motorische voortgang van de leerlingen wordt gebruik gemaakt van een leerlingvolgsysteem. Dit leerlingvolgsysteem maakt gebruik van de gym-app. De registratie gebeurt alleen op de voornaam van de leerling en per klas. De gegevens worden in de cloud bewaard zodat er plaatsonafhankelijk mee gewerkt kan worden door de leerkracht. Alleen de gegevens van de motorische test worden geanonimiseerd gedeeld met Sportservice Schagen. Zodra de gegevens niet meer noodzakelijk zijn worden deze vernietigd. Het gebruik van deze app wordt als noodzakelijk beschouwd en maakt onderdeel uit van de onderwijsovereenkomst.

Algemene regels voor de lessen bewegingsonderwijs 

Kleding: Tijdens de lessen bewegingsonderwijs (binnen en buiten) dragen de kinderen sportkleding: een sportbroek, sportshirt en stevige gymschoenen (dus geen turn sloffen). Gymschoenen bieden naast een betere grip, ook bescherming voor de voeten (denk aan voetbal, hockey etc) Hierbij kunt u denken aan bescherming tegen stoten, voorwerpen die kunnen vallen op de voeten. Als de gymkleding (deels) is vergeten. Wordt er gezocht naar een oplossing (er wordt in niet in ondergoed gegymd (bij kleuters). Worden de gymkleren meerdere malen vergeten, dan kan het kind niet mee doen met de gymles. De regels gelden ook voor de buitengymlessen. 

Blessure

Is een kind geblesseerd of kan het om een andere reden echt niet aan de gymles deelnemen, dan ontvangt de leerkracht een briefje van ouders/verzorgers of het wordt mondeling door de ouders/verzorgers bij de leerkracht gemeld. Afhankelijk van de blessure, zal er met het kind overlegd worden om te kijken wat er wel lukt. Vaak is er altijd wel iets dat wel lukt! Uiteindelijk is de het de vakdocent/docent die beslist of er gedaan mag worden of niet (en of een geblesseerde leerling mag blijven kijken of in de klas moet blijven)

 Sieraden :

Om de gymles zo veilig mogelijk te laten verlopen, worden er geen sieraden gedragen. Een armband, ring of oorbel kan immers gemakkelijk ergens achter blijven haken met akelige gevolgen. “ Grote oorbellen moet uit, knopjes mogen in blijven. Toch adviseren we om deze ook uit te doen. Sommige kinderen dragen armbandjes (touwtjes/pretparken/festivals /etc) die niet af kunnen omdat ze vastgeknoopt zijn. Deze moeten ook af. Het advies aan ouders/verzorgers is om geen sieraden te laten dragen op de dagen dat er gym is. Zo kunnen ze ook niet wegraken. De sieraden (en eventuele andere spullen van waarde) die nog om zijn kunnen bij de klassendocent ingeleverd worden. Hoofddoekje of los lang haar: Een hoofddoekje is toegestaan in de les bewegingsonderwijs. Dit mag alleen als het hoofddoekje niet voor gevaarlijke situaties zorgt. Door een bepaalde manier van dragen en/of knopen (strakke dracht en veilige knoop/sporthoofddoek), kan in de meeste gevallen worden voorkomen dat er gevaarlijke situaties ontstaan. Wat betreft “lang haar” zien we graag dat kinderen het haar in een staart dragen. 

Deodorant : Het is goed om je na de gymles even op te frissen. Gebruik dan een deodorant in de vorm van een roller/stick, geen spuitbus. Eten en drinken: Eten en drinken is tijdens de les bewegingsonderwijs niet toegestaan. 

De Zaal :

Het betreden van de gymzaal is alleen met toestemming van de (vak)leerkracht toegestaan. Het is voor de kinderen absoluut verboden zich op enigerlei wijze om aan de gereedstaande materialen te komen. De leerlingen gaan eerst zitten op de door de (vak)leerkracht aangewezen plek of anders als ze van de (vak)leerkracht een andere opdracht krijgen. De leerlingen mogen tijdens de les de zaal niet zonder toestemming van de (vak ) leerkracht verlaten. Het is ook niet toegestaan, zonder toestemming en/of nadrukkelijke opdracht van de (vak)leerkracht , zich in de berging te begeven.

De materialen: 

De materialen worden alleen gebruikt waarvoor ze zijn (b.v. niet alle ballen zijn voetballen). Er mogen geen materialen zonder toestemming van de (vak)leerkracht uit de gymzaal worden gehaald.

 De opdrachten: De leerling voert alleen de opdrachten/ oefeningen/bewegingen uit en gebruikt de materialen alleen zoals die door de (vak)leerkracht opgedragen worden. De leerlingen wordt geleerd om aangeven of de opdracht/oefening te moeilijk (eng) voor hun is. (zie rots en water op Julianaschool). Leerlingen worden gestimuleerd om mee te denken hoe een opdracht/oefening beter kan uitgevoerd worden en dit in overleg met de vakdocent uit te voeren. Maar in geen enkel geval mag een leerling uit eigen initiatief een andere (dan de door de (vak)leerkracht) opgegeven ) opdracht/ oefening/ bewegingen uitvoeren of materialen op een andere manier gebruiken