Algemene info

Medezeggenschapsraad (MR)

In de medezeggenschapsraad (MR) praten ouders en teamleden gezamenlijk over allerlei onderwerpen die met de Julianaschool en het onderwijs te maken hebben.

Voor heel wat belangrijke beslissingen, bijvoorbeeld het schoolplan, de formatie, belangrijke wijzigingen in de school, moeten directie en bestuur eerst de MR raadplegen. Dit is wettelijk geregeld. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR het recht op informatie, het recht om te adviseren of is instem­ming van de MR vereist.

Om standpunt, instemming en advies goed te kunnen bepalen heeft de MR regelmatig overleg met de directeur van de school. Daarnaast informeert de directeur de MR, zodat de raad een eigen oordeel kan vormen en eventueel suggesties voor verbeteringen kan doen.

De MR vergadert gemiddeld zes keer per schooljaar. De data staan vermeld in de kalender. De vergaderingen zijn openbaar, dus als u interesse heeft, kunt u deze bijwonen.

Oudergeleding

  • René Rietdijk
  • Isabelle Braaf (secretaris)
  • Bart Stam
  • Gea Blaauw
  • Marianne Stoop

Personeelsgeleding:

  • Marjolein ten Cate
  • Lonneke Feller
  • Gijs Schaatsenberg
  • Annika de Ruiter (voorzitter)
  • Melissa Zijlstra 

Contact

Als u belangstelling heeft voor het werk van de MR, bepaalde onderwerpen wilt aandragen of een vergadering wilt bijwonen, dan kunt u per email contact opnemen met de secretaris, mrsecretaris@obsjulianaschool.nl 

Vergaderingen schooljaar 2020/2021:
Woensdag 26 augustus 2020 Notulen
Donderdag 29 oktober 2020 Notulen
Maandag 30 november 2020 Notulen
Donderdag 14 januari 2021 Notulen
Dinsdag 2 maart 2021 Notulen
Woensdag 21 april 2021
Maandag 17 mei 2021
Woensdag 23 juni 2021
Alle vergaderingen worden gehouden in de Julianaschool aan de Julianalaan en beginnen om 20 uur.

Vergaderingen schooljaar 2019/2020:
Dinsdag 17 september 2019, notulen
Woensdag 30 oktober 2019, notulen
Maandag 2 december 2019, notulen
Donderdag 16 januari 2020, notulen
Dinsdag 3 maart 2020, notulen
Woensdag 15 april 2020, notulen
Maandag 18 mei 2020, notulen
Donderdag 18 juni 2020, notulen
 
Vergaderingen schooljaar 2018/2019:
Dinsdag 4 september 2018, notulen
Maandag 15 oktober 2018, notulen
Dinsdag 27 november 2018, notulen
Maandag 14 januari 2019, notulen
Dinsdag 5 maart 2019, notulen
Woensdag 8 mei 2019, notulen
Donderdag 20 juni 2019, notulen

Jaarverslag 2017-2018
Notulen schooljaar 2017/2018:
Maandag 2 oktober 2017, notulen
Maandag 6 november 2017, notulen
Woensdag 10 januari 2018, notulen
Maandag 19 februari 2018, notulen
Dinsdag 10 april 2018, notulen
Woensdag 23 mei 2018 notulen
Donderdag 28 juni 2018 notulen