Algemene info

Natuurwerkweek

Dit jaar gaat groep 8 op werkweek, 14 t/m 18 september 2020. Zij vertrekken maandag 14 september naar Texel. Tijdens deze week zullen zij zich verdiepen in alles wat met Texel te maken heeft. Zij doen onderzoek en bij de thema-afsluiting zullen zij het geleerde presenteren aan ouders en medeleerlingen.

Dit jaar is het de bedoeling dat voor de leerlingen van groep 7 betaald wordt voor de geplande natuurweek (schooljaar 2021-2022). U ontvangt hiervoor in januari 2021 een factuur via de mail voor het bedrag van € 140,--. Dit bedrag kan overgemaakt worden op IBAN NL64 RABO 0146 7226 55 t.n.v. obs Julianaschool o.v.v. de naam van uw kind en natuurwerkweek 2021.