Algemene info

Ouderparticipatie

Wat verstaan wij onder ouderparticipatie? Het deelnemen van ouders aan activiteiten binnen de school (het onderwijs) ten behoeve van de leerlingen.

We denken dan niet alleen aan ouderhulp, zoals het rijden van kinderen ergens naartoe of een paar extra handen tijdens het kerstdiner. We denken dan echt aan het professioneel betrekken van ouders bij ons onderwijs, ouders een plek geven in ons onderwijs. We willen ouderparticipatie graag bevorderen binnen de school.

Ouders en school zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen. We moeten dus samenwerken. We willen graag gebruik maken van de deskundigheid van ouders binnen ons onderwijs (bijvoorbeeld chemie, techniek, muziek e.d.). Daarom vinden we het dan ook fijn om te weten waar de deskundigheid van ouders ligt. Schroom daarom dan ook niet om op de leerkracht van uw kind af te stappen en te vertellen waar u goed in bent en waarin u iets zou kunnen betekenen op school. De kennismakingsgesprekken aan het begin van het schooljaar zullen niet alleen gericht zijn op het kind, maar ook op u als ouder(s). We willen ook kennismaken met u en uw passies en talenten. Een punt van bespreking het afgelopen jaar was: “het zijn steeds weer dezelfde ouders die je op school ziet.” Dat is inderdaad vaak het geval. Nu weten we ook dat er steeds meer ouders zijn die om wat voor redenen dan ook niet in de gelegenheid zijn om overdag op school aanwezig te zijn (werk, kleine kinderen, andere verplichtingen).

Het vorige schooljaar hebben we alle ouders uitgenodigd in de klas(sen) van hun kind(eren).Veel ouders hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Het is leuk en goed om een kijkje te nemen in de klas van uw kind, terwijl de leerkracht aan het werk is. Sommige ouders vonden het genoeg om gewoon lekker te kijken,anderen wilden meewerken en meehelpen. Iedereen vond het een hele waardevolle ervaring. Ook dit jaar is het natuurlijk weer mogelijk om te komen kijken in de klas. Dat vinden de leerkrachten alleen maar fijn. Ook voor uw kind is het leuk als u een keertje in de klas bent.

Het is wel prettig als u van te voren met de leerkracht een afspraak maakt voor uw bezoek. De leerkrachten willen graag samenwerken met ouders om de ontwikkeling van de kinderen optimaal te laten verlopen. We hebben op school ouders nodig om te helpen bij verschillende activiteiten, om de kinderen te rijden, tijdens de schoolreizen, de werkweek. Maar we willen graag ook de deskundigheid van ouders gebruiken op school. Als u iets te bieden heeft, laat het ons dan weten!

We hebben afgesproken dat elke leerkracht in haar eigen groep organiseert dat er van elk kind een ouder één keer een dag(deel) per schooljaar in de groep aanwezig is. Volgens ons moet dat toch mogelijk zijn, ook voor werkende ouders. Wij vinden het leuk om elke ouder de gelegenheid te geven om één dag(deel) mee te draaien. Wij hebben er zin in en heten u graag van harte welkom in de groep van uw kind!

Er zijn al veel positieve verhalen te horen over de groepsbezoeken!