Algemene info

Ouderraad (OR)

 

 

De Ouderraad is ook een belangrijk orgaan binnen de school. De Ouderraad bestaat uit een aantal teamleden en een aantal ouders. Het streven is dat de oudergeleding een afspiegeling is van hetgeen, dat leeft onder de ouder(s)/verzorger(s). Om dit te bereiken is de input van ouder(s)/verzorger(s) van belang.  

De Ouderraad houdt zich bezig met het organiseren en uitvoeren van de leuke activiteiten op school. Dankzij deze inzet  is het mogelijk om van de thema-afsluitingen, de excursies, de schoolreisjes, de avondvierdaagse, de musicals, de keuvelavond, het Sinterklaasfeest en het Kerstdiner onvergetelijke gebeurtenissen voor zowel kinderen als leerkrachten en ouders te maken.

Daarnaast verzorgt de Ouderraad ook de inning en het beheer van de vrijwillige ouderbijdrage. Mede door deze ouderbijdrage en de inzet van een aantal enthousiaste ouders is het mogelijk om de extra activiteiten te organiseren en uit te voeren.  

Jaarlijks zijn er 7 vergaderingen. Ongeveer om de 6 weken komt de Ouderraad bij elkaar om binnen een gezellige en gemoedelijke sfeer input te leveren voor de te organiseren activiteiten en bespreken we wat er verder ter tafel komt. 

Jij kunt ook helpen bij de organisatie en uitvoering van de activiteiten. Dit is te combineren met werk, want we doen het met zijn allen en mocht je een keer niet kunnen dan lukt het vast een andere keer wél.

Vind je het leuk om de Ouderraad te versterken?  Aarzel dan niet en neem contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@obsjulianaschool.nl. Of spreek een van de leden aan op het plein.

Oudergeleding:
Ruud Bais - Penningmeeste
Danitsja Rietdijk
Natalie Spruit
Marloes van Noort
Marije Snip
Caroline Koedijk
Martine Wolkers
Kirsten Bekker

Personeelsgeleding:
Roel de Vries
Danielle Sampimon
Shoshana Pijnenburg
Jo-Nele Blokzijl

De vergaderdata van de OR van schooljaar 2020-2021 zijn als volgt:
24 september 2020     aanvang 20.00 uur
7 oktober 2020            aanvang 20.00 uur
23 november 2020      aanvang 20.00 uur
13 januari 2021           aanvang 20.00 uur
1 maart 2021               aanvang 20.00 uur
14 april 2021               aanvang 20.00 uur
23 juni 2021                aanvang 20.00 uur