Algemene info

Rots en water

Meester Olof is naast het geven van bewegingsonderwijs, expert op het gebied van 'Rots en Water'. 'Rots en Water' is een programma, dat zich in eerste instantie richt op het vergroten van social vaardigheden, zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen. De kinderen leren op een goede manier voor zichzelf op de komen en weerbaar te worden. Weerbaar zijn werkt preventief. De kans is groot dat pesten, intimidatie, misbruik en geweld stopt als je op de juiste manier reageert op een situatie. Kijk voor meer informatie over dit programma op www.rotsenwater.nl.

 

Rots en Water op de Julianaschool

Rots en water op de Julianaschool word ingezet als pyschofysieke ondersteuning van het ontwikkelingsgericht onderwijs.

Op onze school is naast het verwerven van kennis, neemt ook de sociaal-emotionele ontwikkeling een grote plaats in. Ons doel is kinderen zodanig te begeleiden dat ze bereid zijn verantwoordelijkheid voor zichzelf, voor anderen en uiteindelijk voor de samenleving te dragen. We streven na dat kinderen steeds beter in staat zijn zelfstandig te denken en te handelen in diverse situaties. Centraal in de kern van het ontwikkelingsgericht onderwijs  staan de drie basiskenmerken:

      emotioneel vrij zijn

      zelfvertrouwen hebben

      nieuwsgierig zijn

De Rots en Water methode sluit hier naadloos bij aan. Rots en Water is een pyschofysieke training , door middel van spelletjes, samenwerkingsopdrachten, simpele zelfverdedigingstechnieken en ontspanningstechnieken. Lichaamsbewustzijn, emotioneel bewustzijn en zelfbewustzijn wordt geoefend en versterkt. Zodat de drie basis kenmerken kunnen versterken.

 

De rode draden in Rots en Water zijn:

Het leren gronden. Stevig en ontspannen staan, centreren (adem in de buik en richten aan de aandacht/focus).

De ontwikkeling van de gouden driehoek (afbeelding)

De ontwikkeling van fysieke communicatie vormen als basis voor de ontwikkeling van andere meer verbale communicatie vormen.

Het Rots en Water concept. De harde onwrikbare rotshouding versus de bewegelijke verbindende waterhouding op fysiek, mentaal en sociaal niveau.

 

Hoe doen we dat??

Na iedere vakantie worden aan alle groepen specifieks Rots en Water lessen gegeven. Deze lessen ondersteunen het schoolbrede sociaal emotionele klimaat in de Julianaschool. Maar de basisprincipes van Rots en Water worden iedere les in het bewegingsonderwijs toegepast.

In iedere klas hangen de Juliana ‘Als er iets gebeurt posters’. Deze dienen als een reminder van het gewenste ‘beslisproces’ als er iets gebeurt.

Rots en water afsluiting:

Aan het einde van het laatste jaar gaat de eindgroep een plankje door slaan, als afsluiting van de Rots en Water lessen.  Hiervoor afgaand wordt er uitgebreid geoefend, zodat de kinderen goed voorbereid zijn . Op het plankje zetten de kinderen een persoonlijk doel. Het plankje doorslaan is niet verplicht . De kinderen hebben tijdens de  Rots en Water lessen geleerd om naar hun lichaam te luisteren en zo de juiste beslissing te nemen. Dit mag ook bij het plankje doorslaan. De leerlingen wordt duidelijk verteld dat ze verschillende keuzes hebben. Namelijk niet mee doen, met je hand, met je voet, samen met de leerkracht of tijdens de oefening stoppen.

Het hele plankje doorslaan gebeurt in een veilig situatie, waarbij de leerlingen continu de regie hebben . Ze worden begeleid door de vakdocent en de klassendocent .