Nieuwe ouder

AVG (privacywetgeving)

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Europese wet "De Algemene Verordening Gegevensbescherming" (AVG). Dit is de nieuwe privacywetgeving voor landen in de Europese Unie. Deze wet heeft ook invloed op ons en gericht op beveiliging van persoonsgegevens. Omdat wij werken met de gegevens van kinderen, ouders en medewerkers is het belangrijk dat wij zorgvuldig met deze gegevens omgaan.

Wij gebruiken alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor het onderwijs, het begeleiden van leerlingen en de organisatie van dat onderwijs. De meeste gegevens hebben we van ouders ontvangen bij de inschrijving op onze school. Leerkrachten en administratie voegen daar ook gegevens aan toe zoals absenties. Deze gegevens worden opgeslagen en verwerkt in het leerlingadministratiesysteem ESIS en het observatie- en registratiesysteem HOREB. De toegang tot dit programma is beveiligd, zodat de gegevens alleen ingezien kunnen worden door de personenen die daarvoor gemachtigd zijn.

In de wet AVG is geregeld dat personen (ouders, kinderen vanaf 16 jaar en ouder) mogen vragen om hun gegevens die de school heeft opgeslagen, in te zien. Ook is het bewaren van gegevens aan maximale termijnen gebonden. In overeenstemming met de AVG zijn de volgende zaken vastgelegd:

* Welke gegevens verwerken wij? 

NAW-gegevens die we van ouders krijgen bij de inschrijving, rapporten en verslagen van de basisschool. Zelf voegen we daar absenties, rapporten en verslagen van gesprekken en 10-minutengesprekken aan toe.

* Waarom verwerken wij deze gegevens? 

Om onderwijs te kunnen geven, leerlingen te kunnen begeleiden en te rapporteren.

* Hoe gaan wij om met gegevens? 

Wij zullen niet meer gegevens verwerken dan strikt noodzakelijk is voor het geven van onderwijs en het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;

* Met wie delen wij gegevens?

Natuurlijk met u als ouder, maar ook met instanties als leerplicht en inspectie.

* Hoe en hoe lang bewaren we de gegevens?

We slaan de gegevens digitaal en op papier op. We bewaren deze gegevens alleen zolang dat toegestaan is door de verschillende wetten.

Het omgaan met beeldmateriaal van uw kinderen heeft speciaal onze aandacht. U ontvangt hierover apart een bericht aan het begin van het schooljaar. De Europese wetgeving vraagt ons uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto's en video's van uw zoon/dochter.