Nieuwe ouder

Visie

Ontwikkelen gaat niet voor iedereen in hetzelfde tempo. Wel zijn we verplicht het maximale uit de kinderen te halen. De Julianaschool is een plek waar ontwikkelingsgericht onderwijs wordt gegeven.

Ontwikkelingsgericht onderwijs gaat uit van de theorie van Vygotsky. Hier willen we niet te diep op de theorie ingaan, maar een aantal begrippen staan bij ons centraal:

Zone van de naaste ontwikkeling

Kinderen ontwikkelen zich niet vanzelf. De leerkracht probeert de kinderen zoveel mogelijk te helpen om dat te doen wat ze nog niet zelfstandig kunnen. Natuurlijk oefent het kind wat het al kan, maar samen met de leerkracht wordt steeds een volgende stap gezet.

Het mag niet gebeuren dat een kind zelfstandig iets moet doen wat het niet beheerst. Als kinderen op dit frustratieniveau werken zal de motivatie gauw verdwijnen.

Betekenisvol

Kinderen dienen zoveel mogelijk bezig te zijn met betekenisvolle activiteiten. Leren rondom zaken die voor jou als kind betekenis hebben is een stuk makkelijker dan leren van zaken, die door de volwassene worden opgedrongen.

Betrokkenheid

Doordat kinderen veel bezig kunnen zijn met activiteiten die betekenisvol voor ze zijn, blijken zij ook veel meer betrokken bij het onderwijsleerproces.

Brede bedoelingen

Onderwijs bij ons richt zich op brede ontwikkelingsdoelen. Dat wil zeggen dat zaken als actief zijn en initiatieven nemen, samenwerken en samenspelen, zelfsturing en reflectie, redeneren en probleem oplossen, verantwoording nemen een belangrijke rol spelen. Via deze brede bedoelingen wordt er ook veel aandacht besteed aan specifieke kennis en vaardigheden.

Bemiddelende leerkracht

De leerkracht is de spin in het web. Hij/zij zorgt voor het evenwicht tussen betekenis voor de leerling en de doelen die wij als school willen halen.