Ziekmelden/verlof

Ziek melden

Is uw zoon of dochter ziek? Bel voor schooltijd naar 0224 - 212788 om de ziekmelding door te geven.